Lagning

Hos Akuttandläkarna i Västberga utför vi olika typer av lagningar, med olika typer av material. Detta beror på vad som passar patienten bäst. Innan vi börjar laga tanden frågar vi alltid patienten om bedövning. När man lagar en tand börjar man alltid med att ta bort karies från den angripna tanden och sedan fyller man hålet med ett material som har samma färg som tanden. Efter det putsar man och ser till så att bettet känns bra.

Vid behov byter vi även ut fyllningar.