Tandvårdsstödet

Ny tandvårdsförsäkring fr.o.m. juli 2008

Det nya tandvårdstödet

Alla vuxna över 30 år får en tandvårdscheck som gäller under två år. För personer mellan 20 och 29 år eller över 75 år är beloppet på tandvårdschecken att vara 600 kr (300 kr/år). För personer som är 30 år eller äldre är beloppet 300 kronor (150 kr/år). Tandvårdschecken kan lösas in på valfri tandvårdsmottagning som är ansluten till Försäkringskassan.
Checken får användas till valfri behandling. Staten har upprättat en så kallad referenslista för priser i tandvården. Utifrån denna lista har staten infört ett högkostnadsskydd enligt följande:
Varje tandvårdsenhet kan välja att sätta sina egna priser, referenslistan är det högsta belopp som staten ersätter. Det innebär att man som patient kan behöva betala mellanskillnaden om mottagningens pris är högre än statens referenslista.

Ersätter ej kosmetisk behandling

Exempelvis får man som patient betala hela kostnaden själv när det gäller kosmetisk tandvård som t ex byte av gamla missfärgade fyllningar, skalfasader eller andra behandlingar som syftar till ”ett vackrare leende”. Det är också så, i vissa situationer, att äldre och billigare behandlingsalternativ ingår i den nya försäkringen men inte lite modernare behandlingar. Exempelvis begränsas behandling för implantat som ersättning för en eller två tänder.

Kostnad enligt statliga referensprislistan (kr) Statens stöd till patient (kr)
0-2999 0
3000-14999 50%
15000 och mer 85%

Mer information om det nya tandvårdsstödet finns på:
www.ptl.se
www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard
www.tlv.se/tandvard