Filosofi

Friska tänder hela livet
Akuttandläkarna i Västberga erbjuder allmän och specialiserad tandvård till vuxna och barn i området. Vårt mål är att ge behovsanpassad tandvård med avancerad teknik som leder till friska tänder hela livet.

  • Vi försöker alltid hålla lägre priser.
  • Vi strävar efter att ge trygghet och trivsel för såväl patienter som anställda.
  • Vi är lyhörda för patientens behov och strävar efter att alltid hitta den bästa lösningen för varje patient.

Akuttandläkarna i Västberga söker hela tiden förbättra och utveckla sin egen service och fullföljer alla uppdrag.