Tandskenor

Bettskena

Om du gnisslar tänder under natten när du sover kan vi hjälpa dig. Tandgnissling beror ofta på stress och sliter på dina tänder. Det kan också leda till ömmande käkar och huvudvärk. Våra duktiga tandtekniker tillverkar vi en bettskena efter att vi gjort en bedömning av just dina problem. Vi gör ett avtryck av dina tänder och du kan hämta din skena inom 1-2 veckor. Skenorna vi tillverkar är mycket nätta vilket gör att du inte störs av den lika mycket.

Snarkskena

Vi skapar en snarkskena, aktivator som är anpassad efter din över- och underkäke som hjälper till att vidga luftvägarna under sömnen.

En aktivator är en liten tandställning i hårdplast. Den bärs i munnen under sömnen och försvårar för munhålans och svalgets mjuka vävnader att falla samman och förhindra luftflödet till lungorna. Tandläkare som är kunniga i terapiformen kan utforma, konstruera och inpassa dessa speciella hjälpmedel specifikt för det behov den enskilde individen har. I nyligen genomförda kliniska studier har läkare och tandläkare funnit att en väl genomförd behandling innebär en avsevärd förbättring av patientens symtom vid fall av social snarkning och lindrig OSA. Aktivatorn arbetar på tre sätt:

  • Den håller underkäken i ett framskjutet läge.
  • Den håller tungan borta från mjuka gommen och bakre svalgväggen.
  • Den stabiliserar vävnaderna i svalget genom ökad muskeltonus.

En väl genomförd terapi innebär en kombinationseffekt av de tre ovanstående punkterna. Behandling med olika typer av tandställningar är inte någon ny idé. De användes under 1930-talet, men först under 1980-talet började läkare och tandläkare tillsammans utveckla behandlingsformer till förmån för patientens hälsa.

Vissa patienter blir helt av med sin snarkning tack vare aktivatorn.